Introduktion

Denne side indeholder dokumentation på Stavox' E2-funktioner som ikke er beskrevet i E2-Wikien og EGP-wikien. Har du behov for nye funktioner, kan du lave et forslag her.

Ting med [SOON], er typisk ikke på serveren endnu, men bliver tilføjet i en kommende opdatering.

[DISABLED] Spil

Function Returns Description
gamesAuth() number Kald i din første run af E2en. Whitelistede E2er returner 1. Det betyder, at du kan bruge gamesRequestPayment på andre personer. Hvis den returner 0, er E2en ikke godkendt, og du kan kun requeste penge fra dig selv - til testing.
gamesNewRound() number Kør denne ved hver ny runde. Den har ikke nogen funktionalitet for dig, men bruges til at indikere ny runde i systemet.
gamesAcceptPayments() number Tillad at folk kan indbetale penge. Du kan ikke bruge gamesRequestPayment før dette er kaldt.
gamesStopPayments() number Stop indbetaling af penge. Dette stopper folk i at indbetale flere penge selvom du har sendt en request til dem de ikke har svaret på endnu. Kald dette før du finder en vinder.
gamesAddWinner(ply:entity, amount:number) number Kald dette for spillere der vinder. Dette tager penge fra puljen og udbetaler (ligesom moneyGive).
gamesEndRound() number Kald dette når rundet/spillet er færdigt. Når du kalder dette, udbetaler den de resterende penge fra puljen til dig. Du skal kalde gamesAddWinner før dette.
gamesRequestPayment(ply:entity, amount:number, title:string, timeout:number) number Sender en pengeanmodning til ply. Dette virker ligesom moneyRequest. Returner den 0, har den ikke sendt anmodningen. Den returner PaymentID som du kan få igen af gamesClk(). Du skal have startet en runde gamesNewRound() før du kan bruge den. Er du ikke authed, kan du kun requeste fra dig selv.
gamesClk() number Er > 0 hvis E2en er triggered af en betalt anmodning. Den returner PaymentID, som du kan matche fra din request, og derved vide, hvor meget der er sendt osv.
gamesClkPlayer() entity Giver dig spilleren fra din gamesClk(). Dette kan du egentlig også selv gemme ifm. din PaymentID hvis du ønsker det.
gamesClkAmount() number Returnerer beløbet der er betalt ifm din request

Gang

Function Returns Description
entity:getGang() string Gangnavnet på spilleren eller "No gang"
entity:getGangID() number GangIDet på spilleren eller 0
entity:getRankID() number RangIDet på spilleren. 0 hvis ikke i et gang, eller ikke i dit gang

HTTP

Function Returns Description
httpUrlEncode(toencode:string) string URL encodes a string
httpUrlDecode(todecode:string) string URL decodes a string
httpFetch(url:string, identifier:string) number Starts a HTTP GET request from the client. Be aware that http requests can only be sent to tablet app domains.
httpPost(url:string, identifier:string, arguments:table) number Starts a HTTP POST request from the client Be aware that http requests can only be sent to tablet app domains.
httpData() string Returns HTTP response (if any)
httpSuccess() number Returns whether the request was executed successfully
httpIdentifier() string Gets the identifier used to send the request
httpCanRequest() number Returns whether you can make a new HTTP request (client)
httpClk() number Returns whether the expression was triggered by a HTTP response
httpServerFetch(url:string, identifier:string) number Starts a HTTP GET request from the server. Be aware that http requests can only be sent to tablet app domains.
httpCanServerFetch() number Returns whether you can make a new HTTP request (server)
httpFromServer() number Returns whether request was processed by the server or the client (1 for server, 0 for client)
httpResponseCode() number Returns the response code from the last successful http server request

Post

Function Returns Description
entity:isParcel() number Returnerer om det er en pakke eller ej
entity:getParcelStatus() string Returnerer pakkestatus for givne pakke, enten notparcel, intransit, delivered
entity:getParcelDestination() entity Returnerer hvilken boks pakken skal leveres til (mailbox/pakkeboks)
entity:getParcelReceiver() entity Returnerer ejeren af pakken
entity:getParcelOrigin() string Returnerer oprindelsen af pakken. Enten notparcel eller depot
entity:getMailboxName() string Returnerer navnet på huset som postkassen tilhører eller pakkeboksnavnet
entity:getMailboxType() string Returnerer postkassetypen. Enten pakkeboks eller postkasse
getMailDepot() entity Returnerer DIT spawnede maildepot, eller NULL
entity:setAutoRemoval(time:number) void Sætter tid der går fra en pakke der spawnes fra pakkedepotet fjernes automatisk. Mellem 5 og 90 (i sec)
getMailEmployees() array Returnerer et array med player entities ansat i firmaet
getDepotCount() number Returnerer mængden af pakker der er i firmaets depot
getParcelsInDepot() table Returnerer pakker i dit depot. Brug printTable for at se specifikke værdier du kan få fat i
ejectParcelFromDepot(parcelID:string, dirvec:vec) string Ejecter en pakke fra depotet (skal være firmaejer). ParcelID får du fra getParcelsInDepot(). dirvec er retningen den skal spawnes i. Et eksempel kunne være getMailDepot():forward(). Returnerer status på opgaven
entity:getParcelId() string PakkeID for den givne pakke. Ikke særlig kønt, så ikke brugbart at vise
getParcelStatus(parcelId:string) string Status for pakke: Returnerer "notparcel" efter leveret. Ellers: "intransit" eller "spawned" eller "unknown"

MobilePay

Function Returns Description
moneyRequest(ply:entity, amount:number) number Send en anmodning om "amount"-beløb til "ply"-spilleren. Returnerer succes (1 eller 0)
moneyRequest(ply:entity, amount:number, timeout:number) number Send en anmodning om "amount"-beløb til "ply"-spilleren. Timeout i sekunder (udløb). Returnerer succes (1 eller 0)
moneyRequest(ply:entity, amount:number, title:string) number Send en anmodning om "amount"-beløb til "ply"-spilleren. Returnerer succes (1 eller 0)
moneyRequest(ply:entity, amount:number, timeout:number, title:string) number Send en anmodning om "amount"-beløb til "ply"-spilleren. Timeout i sekunder(udløb). Returnerer succes (1 eller 0)
moneyRequest(ply:entity, amount:number, title:string, timeout:number) number Send en anmodning om "amount"-beløb til "ply"-spilleren. Timeout i sekunder(udløb). Returnerer succes (1 eller 0)
moneyGive(ply:entity, amount:number) number Send penge til "ply"-spilleren. Beløbet er "amount"
moneyClk() number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-succes handling
moneyClk(title:string) number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-succes handling med titlen i "title"
moneyNoClk() number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-fejl handling
moneyNoClk(title:string) number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-fejl handling med titlen i "title"
moneyClkPlayer() entity Spilleren som accepterede anmodningen (er kun sat ifm. moneyClk)
moneyNoClkPlayer() entity Spilleren som afviste anmodningen (er kun sat ifm. moneyNoClk)
moneyTimeout() number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-timeout
moneyTimeout(title:string) number Er 1 hvis e2en blev triggered af en moneyRequest-timeout med titlen i "title"
moneyTimeoutPlayer() entity Spilleren som lod anmodningen udløbe (er kun sat ifm. moneyTimeout)

Politi-relateret

Function Returns Description
entity:hasLicense() number Har spilleren licens? Returnerer 1 hvis spilleren har licens ellers 0
entity:isArrested() number Er spilleren anholdt? Returnerer 1 hvis spilleren er anholdt ellers 0
entity:isWanted() number Er spilleren eftersøgt? Returnerer 1 hvis spilleren er eftersøgt ellers 0
entity:wantedReason() string Returnerer grunden til at en spiller er eftersøgt
entity:setFine(amount:number) void Sætter en bøde på spilleren som vises som bødeforslag i context-menuen
entity:elsOn() number Tjek om en bil har blink på. Returnerer 1 hvis bilen har blink på, ellers 0
entity:getPlate() string Nummerpladen på entity'et, som funktionen kaldes på. Skal være en bil
entity:isCop() number Er spilleren en betjent. Returnerer 1 ja, ellers nej
entity:isGov() number Er spilleren statsansat? (Politi, PET, Borgmester). Returnerer 1 ja, ellers nej
calculateFine(allowed:number, metered:number) number Beregner fartbødetaksten i kroner. allowed er den tilladte hastighed, metered er den målte.
entity:giveFine(reason:string, amount:number) number Returnerer 1 hvis bøden bliver udstedt, ellers 0.
fineClk() number Returnerer 1 hvis E2en blev triggered af en bødebetaling
fineClk(reason:string) number Returnerer 1 hvis E2en blev triggered af en bødebetaling med reason
fineNoClk() number Returnerer 1 hvis E2en blev triggered af en manglende bødebetaling
fineNoClk(reason:string) number Returnerer 1 hvis E2en blev triggered af en manglende bødebetaling med reason
finePlayer() entity Returnerer spilleren som fineClk/fineNoClk blev triggered af
entity:isCarStolen() number Er bilen meldt stjålet af ejeren? 1 hvis ja, 0 hvis nej. Virker kun for politi
citySpeedLimit() number Returnerer hastighedsgrænsen i byzonen
nonCitySpeedLimit() number Returnerer hastighedsgrænsen udenfor byen

Printer-relateret

Function Returns Description
entity:isPrinter() number Er entity'et en printer (1) eller ej (0)
entity:moneyAmount() number Mængden af penge der er i printeren. Dette virker kun for bankmænd.
entity:printerLevel() number Printerniveauet. Dette virker kun for bankmænd.

Shipments

Function Returns Description
entity:shipmentName() string Bruges til at få våbennavnet på shipmentet. Returnerer "Unknown" hvis det er ugyldigt.
entity:isShipment() number Returnerer 1 hvis det er et shipment, ellers 0
entity:shipmentType() string Returnerer våbentypen på shipmentet (entity class).
entity:shipmentAmount() number Returnerer mængden af våben i shipmentet
entity:shipmentModel() string Returnerer våbenmodellen
entity:shipmentPrice() number Returnerer våbenprisen (per stk) - uden fragt
entity:ejectWeapon() number [BROKEN] Trykker våbnet ud af shipmentet. Kræver at du er personen der spawnede det fra dit inventory. (returnerer 0 hvis ikke)

SxPay

Function Returns Description
orderProduct(shopid:string,itemid:number,amount:number,deliverycompanyid:string,destination:entity) string Køb genstand fra en butik. Returnerer svar fra købsanmodning. Mulige produktIDer og ShopIDer findes her: Produkter
getDeliveryCompany(companyid:string) table Information om et specifikt leveringsfirma. Få fat i companyid vha. getDeliveryCompanyIDs. Se værdier med printTable
getDeliveryCompanyIDs() array CompanyIDer på alle leveringsfirmaer.
getDestinationIDs() array Entity IDer på alle dine mulige leveringspunkter

Diverse

Function Returns Description
entity:addDoorOwner(ply:entity) number Tilføjer en dørejer til den givne dør. Returnerer 1 hvis personen blev tilføjet, 0 for alt andet
entity:removeDoorOwner(ply:entity) number Fjerner en dørejer til den givne dør. Returnerer 1 hvis personen blev fjernet, 0 for alt andet
entity:removeAllDoorOwners() number Fjerner alle co-owners fra en dør. Returnerer 1 hvis du ejer døren, og det blev udført, ellers 0
entity:getDoorOwners() array Returnerer dørejere hvis du er hovedejer, ellers et tomt array
entity:isMyDoor() number Returnerer 1 hvis du er hovedejer af den givne dør, ellers 0
entity:isULXFrozen() number Returnerer 1 hvis spilleren er frosset af en staff, ellers 0
entity:userId() number Returnerer UserID på spilleren
entity:isStaff() number Returnerer 1 hvis spilleren er staff, ellers 0
entity:isVIP() number Returnerer 1 hvis spilleren er VIP ellers 0
ae() string Returnerer æ
oe() string Returnerer ø
aa() string Returnerer å
aeL() string Returnerer Æ
oeL() string Returnerer Ø
aaL() string Returnerer Å
omega() string Returnerer Ω
entity:getCarName() string Returnerer navnet på bilen, eller Ukendt
findPlayerBySteamID(id:string) entity Finder en spiller vha. givne steamid
findPlayerBySteamID64(id:string) entity Finder en spiller vha. givne steamid64
entity:kmh() number Hastigheden på køretøjet. 0 hvis det ikke er et køretøj.
sendMessage(ply:entity, message:string) void Sender en PM til ply. Beskeden har ikke nogen makslænge og kan indeholde ny-linje tegnet "\n"
getMoney() number Returnerer hvor mange penge du har på dig
entity:getJob() string Spillerens job ifølge ID-kortet